Prinsjesdag: Koopkracht verbetert voor (bijna) iedereen
Aan het eind van deze regeringperiode zien we veel positieve ontwikkelingen, aldus de koning in de troonrede. Een bloeiende economie en een gezonde schatkist hebben gezorgd voor een sterker fundament. Toch profiteert nog niet iedereen.

Prinsjesdag: Koopkracht verbetert voor (bijna) iedereenDe economische verwachtingen voor 2018 zijn positief. De economische groei bedraagt 2,5 procent en de werkloosheid daalt naar 390.000 personen. De inflatie komt uit op 1,3 procent. De staatsschuld loopt komend jaar verder terug, naar 53,7 procent van het bruto binnenlands product. En de koopkracht van huishoudens stijgt met 0,6 procent.

Reparatie
Niet iedereen profiteert van de groei. Daarom trekt het kabinet 425 miljoen euro uit om de koopkracht te repareren van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. Deze groepen dreigden achter te blijven. Om de koopkracht voor alle groepen te kunnen vergroten neemt het kabinet genoegen met een lager begrotingsoverschot. Dat zou aanvankelijk 0,9 procent bedragen, maar komt nu uit op 0,8 procent, ongeveer 6 miljard.

Hoe ontwikkelt de koopkracht zich voor verschillende groeperingen?

Koopkracht naar inkomensgroepen

Koopkracht per type huishouden:

Koopkracht naar soort inkomen

Realistische cijfers?
Hoe realistisch zijn deze koopkrachtcijfers nu? De cijfers worden vastgesteld door het Centraal Planbureau (CPB) dat zich daarbij baseert op een flink aantal indicatoren. Maar het blijft een prognose. Want wat gebeurt er met uw koopkracht als de inflatie sterker stijgt? Als het lage btw-tarief opgeschroefd wordt? Of als de inkomstenbelasting omlaag gaat? En groeit onze economie wel zo hard als internationale conflicten groter worden? Of als de Brexitonderhandelingen mislukken?

Lonen omhoog?
De koopkrachtcijfers zijn gemiddelden. U als individuele burger kunt er meer op vooruitgaan, bijvoorbeeld als u werkzaam bent als leerkracht in het basisonderwijs. Voor uw salarissen trekt de overheid 270 miljoen euro extra uit. Maar ook als u elders werkt kan het zijn dat uw loon omhoog gaat. De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe en dan gaat de beloning vaak omhoog. Of u krijgt de kans een nieuwe en beter betaalde baan te accepteren. Maar u kunt er ook op achteruitgaan, bijvoorbeeld als u uw baan kwijtraakt of arbeidsongeschikt wordt.

Toeslagen
Voor lagere inkomensgroepen is de hoogte van hun toeslagen van grote invloed op hun inkomenspositie. De deadline voor het aanpassen van de toeslagen is 15 oktober. Als het nieuwe kabinet er dan nog niet is, zitten ze vast aan het huidige beleid. De tarieven zullen dan dalen. Wel kan een nieuwe regering meer geld geven aan bijvoorbeeld kinderopvang. Daar kunnen ouders dan ook van profiteren.(20-09-2017)