Prinsjesdag: eigen risico naar 400 euro
Een grotere zorgvraag vanwege een vergrijzende bevolking , innovatieve behandelingen, duurdere medicijnen en een stijgende vraag naar de behandeling van psychische aandoeningen: de zorgkosten gaan ieder jaar omhoog. En dat merkt u in uw portemonnee. Wat verandert er in 2018 voor de zorg?

Prinsjesdag: eigen risico naar 400 euroBasisverzekering
Er verdwijnen geen behandelingen uit het basispakket. Wel wordt het per 1 januari 2018 uitgebreid met de volgende vergoedingen:

Zorgpremie
Zorgverzekeraars mogen zelf de premie van hun eigen basisverzekering vaststellen. Zij moeten de nieuwe premies – en die van hun aanvullende pakketten – uiterlijk 12 november bekendmaken. Maar het ministerie van VWS maakt wel ieder jaar een raming om na te gaan welke premiestijging we voor de basisverzekering mogen verwachten. Voor 2018 komt die raming uit op 72 euro per jaar, 6 euro per maand. U kunt vanaf 1 oktober weer een andere zorgverzekeraar kiezen. Uw nieuwe zorgverzekering gaat dan in op 1 januari 2018.

Inkomensafhankelijke bijdrage
Gepensioneerden en zelfstandigen betalen voor hun zorgverzekering ook een zogenaamde inkomensafhankelijke bijdrage. En werkgevers betalen voor de zorg over het loon van hun werknemers een werkgeversheffing. Voor 2018 wordt de hoogte van deze heffing en van de inkomensafhankelijke bijdrage in december bekendgemaakt.

Eigen risico
Het verplichte eigen risico gaat naar 400 euro per jaar. Dit lijkt vreemd omdat er in de verkiezingscampagne door verschillende partijen werd aangedrongen op een verlaging of zelfs afschaffing van het eigen risico. Maar de wet die bepaalt dat het eigen risico gekoppeld wordt aan de zorgkosten is nog steeds van kracht. De zorgkosten gaan stijgen en daarom het eigen risico ook. Of daar iets aan veranderd kan worden, hangt af van de creativiteit van het nieuwe kabinet. Het eigen risico werd in 2008 geïntroduceerd en bedroeg toen 150 euro per jaar.

Zorgtoeslag
Om Nederlanders met een laag inkomen te compenseren voor de gestegen zorgkosten, gaat de zorgtoeslag in 2018 met maximaal 130 euro per jaar omhoog. Middeninkomens profiteren daar veel minder van. Zij krijgen weinig tot geen zorgtoeslag.

Verpleeghuiszorg
In juli van dit jaar maakte demissionair staatssecretaris Van Rijn bekend dat er voor verpleeghuizen vanaf 2018 435 miljoen euro extra uitgetrokken wordt. Daarvan kunnen circa 7.000 extra personeelsleden aangesteld worden. Daarbovenop komt de komende vier jaar nog 130 miljoen euro extra, bedoeld voor een wervingscampagne en voor omscholing.(20-09-2017)