Waardevolle bezittingen beter verzekerd
Bepaalde bezittingen zijn zo kostbaar of uniek, dat ze niet goed onder de dekking van een inboedelverzekering vallen. U kunt dan een kostbaarhedenverzekering afsluiten of kiezen voor een aparte verzekering.

Waardevolle bezittingen beter verzekerdVoor speciale, kostbare spullen kent een inboedelverzekering vaak een beperkte vergoeding. Denk bijvoorbeeld aan kunst en antiek, instrumenten en apparatuur, lijfsieraden en bijzondere verzamelingen. Deze kunt u wel verzekeren met een kostbaarhedenverzekering. Een voordeel is dat u een wereldwijde dekking heeft, zodat uw kostbaarheden ook verzekerd zijn als u ze meeneemt naar een andere locatie. Wel is het vaak zo dat u de kostbaarhedenverzekering alleen kunt afsluiten als u ook een inboedelverzekering heeft bij dezelfde verzekeraar.

Waarde vaststellen
Hoe werkt de kostbaarhedenverzekering? U verzekert de voorwerpen voor een waarde die gebaseerd is op de aankoopprijs. Is die niet bekend, bijvoorbeeld omdat het om oudere voorwerpen gaat, dan wordt de waarde vastgesteld met een taxatie. Bij schade kijkt de verzekeraar eerst of het voorwerp gerepareerd kan worden. De herstelkosten krijgt u dan vergoed.

Preventie en registratie
Belangrijk om te weten is dat verzekeraars preventie-eisen stellen voordat u bepaalde waardevolle eigendommen kunt verzekeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om beveiligingsapparatuur of een kluis. Leg bovendien zoveel mogelijk informatie over de voorwerpen vast, bijvoorbeeld door foto’s te nemen. Dat bespoedigt de schadeafwikkeling. En natuurlijk bewaart u alle aankoopbonnen en taxatierapporten goed.

Welke verzekering moet u hebben?
Of de kostbaarhedenverzekering voor u de beste oplossing is om uw kostbare spullen te verzekeren, hangt voornamelijk af van de aard van de bezittingen. Neem contact op met ons kantoor om dat met ons te bespreken. In plaats van een kostbaarhedenverzekering voor alle dure eigendommen samen, kunt u er ook voor kiezen om bepaalde spullen apart te verzekeren. Of misschien is het toch voldoende om de dekking van de inboedelverzekering aan te passen. Wij adviseren u graag over de verzekeringsoplossing die het beste past bij uw kostbaarheden en zoeken direct de verzekering die aansluit op uw wensen.(09-01-2018)