Btw en zonnepanelen, hoe zat dat ook alweer?
Als u van plan bent zonnepanelen te nemen, wilt u weten wat de kosten en de baten zijn. Wat bent u kwijt aan materiaal en installatie en wat leveren de panelen u per jaar op? En er was iets met de btw. Hoe zat dat ook alweer?

Btw en zonnepanelen, hoe zat dat ook alweer?Volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal kunt u veel profijt hebben van zonnepanelen. Het rendement zou zelfs 6% bedragen, heel wat meer dan de rente op uw huidige spaarrekening. Hoe hoog de kosten en de baten precies zijn, hangt af van het aantal zonnepanelen en uw stroomverbruik. Met een set van 10 zonnepanelen wordt gemiddeld 470 euro per jaar op de energiekosten bespaard. De aanschaf van zo’n set kost 4.400 euro. Maar u mag de btw terugvragen en dat scheelt in dat geval maar liefst 750 euro. Hoe werkt dat?

Salderingsregel
Als uw zonnepanelen werken op een moment dat u geen stroom verbruikt, wordt het overschot aan het elektriciteitsnet geleverd. U verkoopt die stroom dus aan het energiebedrijf en wel tegen dezelfde prijs die u betaalt voor de levering van stroom. De vergoeding is wel lager als u jaarlijks meer stroom aan het net levert dan u afneemt. Het energiebedrijf verrekent de kosten met elkaar. Dat wordt de salderingsregeling genoemd. Deze regeling geldt in ieder geval tot en met 2019, maar wordt misschien verlengd tot eind 2022. Het kabinet moet daar nog over beslissen.

Btw terug
Omdat u iets verkoopt, beschouwt de Belastingdienst u als ondernemer. En als ondernemer bent u verplicht btw af te dragen aan de fiscus. Tegelijk mag u als ondernemer de btw over de gemaakte kosten terugvragen. Daar lijkt administratieve rompslomp te dreigen, maar dat valt erg mee. U krijgt namelijk automatisch ontheffing van btw-aangifte op grond van een regeling voor 'kleine ondernemers'. In de praktijk vallen alle particulieren onder die regeling. U hoeft dus geen btw af te dragen, ook niet over de zonnepanelen, de omvormer en de installatiekosten. Maar u kunt wel btw terugkrijgen. Het is tamelijk eenvoudig om de btw terug te vragen.

Subsidie en leningen
De kosten voor de aanschaf van zonnepanelen kunnen soms nog verder omlaag. In sommige gemeentes of provincies kunt u subsidie krijgen. Ook zijn er gunstige duurzaamheidsleningen voor mensen die energiebesparende maatregelen willen treffen. Kijk op de Energiesubsidiewijzer.nl waar u voor in aanmerking komt.

Financieel voordeel
De energiebesparing, btw-teruggave en eventuele subsidie zijn mooie financiële voordelen bij de aanschaf van zonnepanelen. Mooi is verder dat de waarde van uw woning met zonnepanelen omhoog gaat. En als u geld moet lenen voor de financiering mag u de rente aftrekken, omdat u het geld gebruikt voor het verbeteren van de eigen woning. Wilt u weten wat u kunt lenen en hoe zwaar de lening drukt op uw maandlasten? Neem dan contact op met ons kantoor.(06-02-2018)