Woningbrand vooral risico voor senioren
Het is goed nieuws dat het aantal dodelijk slachtoffers door woningbrand daalt. Maar áls iemand overlijdt bij een brand is dat vaak een alleenstaande 60-plusser. Behoren uw ouders tot die groep, of uzelf? Bedenk dan eens hoe u het brandrisico kleiner maakt.

Woningbrand vooral risico voor seniorenUit cijfers van het Instituut Fysieke Veiligheid bleek dat in 2017 twee derde van de personen die overlijden bij brand in een woning 61 jaar of ouder is. Bij de meeste fatale woningbranden (71%) zijn de slachtoffers bovendien alleenstaand. En iets meer dan de helft (54%) van de dodelijke slachtoffers was beperkt of niet zelfredzaam.

Ouderen kwetsbaarder
De cijfers maken weer eens duidelijk wat we eigenlijk al weten: senioren lopen bij brand meer gevaar dan jongere mensen. De vrees bestaat dat dat risico groter wordt nu meer ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Ouderen zijn vaker vergeetachtig, waardoor zij bijvoorbeeld niet meer weten dat er iets op het gas staat. Ook weten ze niet altijd wat ze moeten doen bij een beginnende brand of zijn ze niet in staat om zelfstandig te vluchten. Als ze alleen wonen is er bovendien niemand die hen kan helpen.

Maatregelen treffen
Welke maatregelen kunt u treffen om uw veiligheid te vergroten?

Goed verzekerd
Met preventieve maatregelen kunt u voorkomen dat brand ontstaat of zich uitbreidt. Maar ook een beginnende brand kan schade veroorzaken door vuur, hitte, roet of bluswater. Zorg daarom voor een inboedelverzekering met een goede branddekking. Neem contact op met ons kantoor voor advies.(08-05-2018)