Nederland nog veiliger met goede voordeursloten
Veel voorkomende criminaliteit waarvan burgers het slachtoffer worden, is sinds de eeuwwisseling gedaald. Preventie speelde daarbij een belangrijke rol. Maar op dat vlak valt nog wel wat te verbeteren.

Nederland nog veiliger met goede voordeurslotenHet Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de criminaliteitscijfers van 1947 tot 1917 onderzocht. Conclusie: in het laatste kwart van de vorige eeuw steeg de criminaliteit sterk, maar sinds het begin van deze eeuw daalden de cijfers weer. Als verklaring voor de daling denkt het CBS aan de afname van het aantal drugsverslaafden, die voor een groot deel van de diefstal en inbraken verantwoordelijk waren. En misschien nog wel belangrijker: we treffen vaker preventieve maatregelen.

Voordeuren niet goed beveiligd
Inbraakpreventie loont dus. Maar uit onderzoek van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken blijkt dat daarin nog wel een verbeterslag te maken is. Zo is meer dan de helft van de voordeuren in Nederland onvoldoende beveiligd tegen inbraak. Veel sloten hebben een cilinder die een stukje uitsteekt. Met speciaal gereedschap kan een inbreker deze cilinder met veel kracht uit het slot trekken. De deur is dan zo open. Dit cilindertrekken kan met een stevig beslag voorkomen worden. Maar die bescherming is slechts bij twee op de vijf woonhuizen gerealiseerd.

Andere maatregelen
Wat doen mensen met een slecht beveiligde voordeur wťl om inbraak te voorkomen? Van de ondervraagden heeft 8,5 procent een anti-inbraakstrip geplaatst om flipperen te voorkomen. Bij flipperen opent de inbreker de deur door een plastic plaatje tussen deur en kozijn te steken. Verder heeft 7,5 procent twee extra sloten (boven en onder de voordeur) geplaatst. En bij 1 op de 6 woningen met slecht voordeurbeslag is een driepuntslot geplaatst. Ongeveer een derde van de respondenten heeft een extra hendeltje aan de voordeur bevestigd.

Deur op slot
Voor een groot deel van de onbeveiligde voordeuren zijn dus geen maatregelen getroffen. Maar dat is niet het enige wat verbeterd kan worden. Uit het onderzoek blijkt dat 7,9 procent van de hoofdbewoners de voordeur nooit op slot draait. Een kwart tot 40 procent van de andere huisgenoten, waaronder kinderen, doet de voordeur zelfs nooit op slot.

Korting op de verzekeringspremie
Nederland kan nog veiliger worden door meer aandacht voor preventie. Ga eens na wat u aan woningbeveiliging kunt doen. Bij een aantal verzekeraars kunt u met een goed beveiligde woning een korting krijgen op de verzekeringspremie. Meer weten? Neem contact op met ons kantoor voor informatie en advies.(12-06-2018)