Miljoenennota: Bloeiende economie, minder schuld en meer banen
Het gaat dit jaar al goed met de economie in Nederland en dat is ook volgend jaar het geval. Voor 2019 wordt een groei verwacht van 2,6 procent. Dat is gunstig voor de staatsschuld en de werkgelegenheid.

Miljoenennota: Bloeiende economie, minder schuld en meer banenDat het economisch goed gaat, is positief voor de schatkist. De staatsschuld komt voor het eerst in jaren onder de 50 procent en er hoeft minder geld uitgegeven te worden aan uitkeringen. Uitgaven voor sociale zekerheid en de rentelasten op de overheidsschuld zijn komend jaar daarom ruim 1,1 miljard lager dan eerder verwacht. Door de hogere inkomsten is er meer geld beschikbaar voor onder meer bereikbaarheid, milieubeleid, defensie, openbaar bestuur, onderwijs, de zorg en de rechtspraak.

Begrotingsoverschot
Voor volgend jaar wordt het vierde begrotingsoverschot op rij voorspeld: 1 procent van het bbp, ofwel ruim 8 miljard euro. Dat overschot is vooral te danken aan de hogere belastinginkomsten vanwege de huidige hoogconjunctuur. Zou die er niet zijn, dan zou de overheid volgend jaar geld tekort komen. Het kabinet is daarom bezorgd over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn. Het structurele begrotingssaldo – de verhouding tussen inkomsten en uitgaven afgezien van conjuncturele mee- en tegenvallers – komt in 2019 uit op min 0,4 procent. Dat is nog maar net binnen de limiet van min 0,5 procent die Europese begrotingsregels stellen. Als de economische groei weer afvlakt, zijn er waarschijnlijk bezuinigingen of lastenverhogingen nodig.

Laagste werkloosheid sinds jaren
De bloeiende economie zorgt ook voor meer banen. Verwacht wordt dat de werkloosheid in ons land volgend jaar verder daalt naar 320.000 werklozen. Dan is 3,5 procent van de beroepsbevolking werkloos, het laagste percentage in jaren.

Bedreigingen
Hoe lang het economische beeld nog zonnig is, is de vraag. Een ongunstige Brexit, de economische ontwikkelingen in Italië en Turkije en het oplaaiende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, vormen serieuze bedreigingen. Als de handelsoorlog escaleert en zich uitbreidt richting de EU, kan dat leiden tot een inkomensverlies van 2 procent en 75.000 meer werklozen in 2020.(19-09-2018)