Belastingwijzigingen per 1 januari 2019
Dit jaar verandert de belastingwetgeving. De verwachting is dat daardoor mensen in loondienst, ouderen en bijstandsgerechtigden iets ruimer bij kas komen te zitten. Maar ja, de uitgaven stijgen ook. Wat verandert er?
Belastingwijzigingen per 1 januari 2019

Inkomstenbelasting

Door deze tariefwijzigingen stijgen de besteedbare inkomens van mensen met een inkomen vanaf €21.000 per jaar.

Eigen woning

Belastingkortingen

Btw, energiebelasting en accijnzen

Wat merkt u ervan?
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft berekend dat het eerste loonstrookje van 2019 voor de meeste werknemers hoger uit zal vallen dan in december 2018. Zij kunnen rekenen op een plus van 1 tot 2,5 procent. Ook ouderen zien hun netto-inkomen in januari iets omhoog gaan: de AOW gaat iets omhoog, evenals de ouderenkorting. En ook uitkeringsgerechtigden in de bijstand krijgen er iets bij. Of de verhogingen voldoende zijn om de gestegen btw en de hogere zorgpremie en energierekening van te betalen, verschilt van huishouden tot huishouden.(15-01-2019)