Niet altijd blij met de erfenis
Als u een erfenis krijgt, hoeft dat niet per se een reden te zijn om te juichen. Want de erfenis kan naast bezittingen ook schulden bevatten. Dat worden dan úw schulden en dat is een risico. Voorkom problemen door de nalatenschap beneficiair te aanvaarden.

Niet altijd blij met de erfenisAls de schulden in een erfenis groter zijn dan de waarde van de bezittingen, heeft dat grote gevolgen voor u als erfgenaam. U erft dan de schulden en bent daar met uw eigen vermogen aansprakelijk voor. U moet die schulden afbetalen. Gelukkig is dat probleem op te lossen. Als u weet dat u met betalingsverplichtingen wordt opgezadeld, kunt u de erfenis verwerpen. U bent dan geen erfgenaam. Gaat u er financieel op vooruit, dan kunt u de erfenis aanvaarden.

Beneficiair aanvaarden
Het kan natuurlijk zijn dat u niet precies weet wat de nalatenschap inhoudt. Daarom zijn er twee manieren om een erfenis te aanvaarden: zuiver of beneficiair. Zuiver aanvaarden betekent dat u onvoorwaardelijk de gevolgen accepteert. Beneficiair aanvaarden houdt in dat de schulden uit de nalatenschap niet op u verhaald kunnen worden. In eerste instantie verdelen de schuldeisers dan de erfenis om hun vorderingen binnen te krijgen. Blijft er daarna nog geld of bezit over, dan komt dat u toe. Let op! Bij beneficiaire aanvaarding mag u niet aan de erfenis komen zolang de afwikkeling nog loopt. U mag de spullen van de overledene dus niet meenemen, verdelen, verkopen of weggooien, ook niet als het gaat om persoonlijke zaken zoals foto´s, brieven en boeken. De spullen opslaan mag wel en is soms ook onvermijdelijk bijvoorbeeld als de woonruimte vrij moet komen.

Wettelijke verevening
Bij de afwikkeling van de erfenis kunnen zich schuldeisers melden, ook al verwacht u dat niet. Het is daarom altijd verstandig een erfenis beneficiair te aanvaarden. Er vindt dan wettelijke verevening plaats. De erfgenamen of de notaris schrijven alle schuldeisers van de overledene aan en sturen de kantonrechter een beschrijving van de bezittingen en schulden. Deze wettelijke verevening kan achterwege blijven als de overledene in zijn testament een executeur heeft benoemd die verklaart dat de erfenis ruimschoots positief is.

Duidelijkheid
Een overlijden is al verdrietig genoeg voor nabestaanden. Geconfronteerd worden met financieel gedoe, is dan het laatste waar ze op zitten te wachten. Met een testament en een levenstestament kunt u duidelijkheid geven over uw financiën en uw wensen voor uw laatste levensfase en uw uitvaart kenbaar maken.

Uitvaart financieren
Laat de uitvaart geen financieel probleem worden voor uw nabestaanden. Neem contact op met ons kantoor voor advies.(12-03-2019)